درحال بررسی ...
6 آذر 1393

گرند ویتارای ایران خودرو کیفی ترین خودرو ماه شد

مطابق جدیدترین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مهرماه امسال آمار تولید ارائه شده از سوی شرکت های خودروساز 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک (سواری و وانت) و یک درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.

گروه سبک:

طی ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مهرماه سال جاری در بخش سواری شاهد افول 13.4 درصدی تولید نسبت به ماه قبل بودیم که کاهش تولید خودروتندر90 از جمله عوامل اصلی، در ایجاد این روند نزولی است. با توجه به روند نزولی تولید خودروهای سواری در مهر ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نسبت به ماه قبل 8.1 درصد کاهش یافت، بطوریکه جمعا 25 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که 19 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 6 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفته‌اند.

در این ماه مانند دوره قبل خودروی سوزوکی گرند ویتارا محصول شرکت ایران خودرو خراسان با کسب  نمره منفی 16.7 در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. خودروهای پارس تندر و تندر90 اتوماتیک به ترتیب با کسب نمرات منفی 20.5 و 20.6 در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.خودروهای تندر 90 محصول شرکت‌های ایران خودرو و پارس خودرو نیز همانند ماه گذشته با کسب نمره منفی 20.7 رتبه چهارم و پنجم جدول ارزشیابی کیفی خودروهای ساخت داخل را از آن خود کرده‌اند.

براساس این گزارش با در نظر گرفتن دسته بندی قیمتی خودروها مشاهده می شود که سایپا X131 محصول شرکت سایپا با 78 نمره منفی رتبه اول خودروهای زیر 20 میلیون تومان را به خود اختصاص داده است. نمره منفی این خودرو در مقایسه با ماه قبل 0.5 نمره کاهش یافته است.در گروه قیمتی بین 20 تا 40 میلیون تومان نیز پارس تندر و تندر 90 پارس خودرو و ایران خودرو درصدر قرار گرفتند و نمره منفی آنها نسبت به ماه قبل تغییری نداشته‌است.

این گزارش حاکی از آن است که در ارزیابی‌های انجام شده در مهرماه سال جاری تندر90 اتوماتیک با نمره منفی 20.6 در جایگاه اول بین خودروهای 40 تا 60 میلیون تومان قرار گرفت و جک 5J اتوماتیک با نمره منفی 45.0 در رده بعدی قرار گرفت. خودروهای جک 5J ، لیفان 620 و ام وی ام 530 نیز با نمرات منفی 48، 51.3 و 52.5 در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.همچنین همانند ماه گذشته خودروهای لیفان 60X و ام وی ام 33X در دسته قیمتی بین 60 تا 80 میلیون قرار گرفتند. لیفان 60X با کسب نمره منفی 50.0  در سطح کیفی خیلی خوب و  ام وی ام 33X با نمره منفی 64.3 در سطح کیفی خوب قرار گرفت. در دسته خودروهای بالای 100 میلیون تومان نیز سوزوکی گرند ویتارا با کسب پایینترین نمره منفی در بین خودروهای این جدول به عنوان با کیفیت ترین خودروی ارزشیابی شده مهرماه شناخته شد.

در بخش عیوب فنی و عملکردی، خودروهای سایپا X131 و تیبا بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند. از طرفی شاهد بهبود 9.0 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که عمدتا مربوط به کاهش نمره منفی خودروهای MVM530 ، لیفان 620 و پژو پارس مازندران در این بخش می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژ، خودروهای MVM110 و پژو 405 بیشترین نمرات منفی را به خود اختصاص دادند. در ضمن شاهد افزایش 2.1 درصدی میانگین نمره منفی این بخش، نسبت به ماه قبل هستیم که از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند رو به نزول، مربوط به خودروهای MVM530 و لیفان 620 می باشد.

در بخش بدنه خودروهای MVM110 و سایپا X131 بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند، همچنین میانگین نمره منفی بخش بدنه نسبت به ماه قبل روند نزولی 1.8 درصدی را تجربه نمود که بیشترین تغییر مربوط به خودروهای پژو 206 و پارس تندر می باشد. در بخش رنگ میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل 12.2 درصد تنزل یافت که عمدتا مربوط به افزایش نمره منفی خودروهای پژو 206 و تندر 90 ایران خودرو در این بخش می باشد. همچنین خودروهای JAC(J5) ، JAC(J5) اتوماتیک ، لیفان X60 و پژو پارس مازندران بیشترین نمرات منفی را در بخش رنگ کسب نمودند. تعداد ایرادات مهم و اساسی به میران قابل توجه 115.4 درصد افزایش یافت که غالبا مربوط به خودروهای سایپا X131 پارس خودرو و سمند می باشد. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری 1.5 درصد افزایش یافت که می توان به روند نزولی خودروهای JAC(J5) و تیبا اشاره نمود.

وانت:

علیرغم کاهش تولید خودروهای گروه وانت در مهر ماه، ارزشیابی این خودروها 5.6 درصد افزایش یافت، بطوریکه از 7 مدل خودروی ارزشیابی شده 6 مدل در سطح کیفی خوب و یک مدل نیز در سطح کیفی قابل قبول قرار گرفتند.

گروه سنگین:

در بخش خودروهای تجاری مسافری در ماه جاری به مانند ماه قبل، هیچ خودرویی ارزشیابی نگردیده است.

در بخش خودروهای تجاری باری با توجه به رشد تولید خودروهای این گروه در مهر ماه، ارزشیابی این خودروها نیز 6.3 درصد افزایش یافت، بطوریکه از 8 مدل خودروی ارزشیابی شده 5 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 3 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتند.

در بخش عیوب فنی و عملکردی، کامیون کاوه بیشترین نمره منفی را کسب نمود، بطوریکه در این بخش بهبود 50.0 درصدی نسبت به ماه قبل را شاهد هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به کشنده کاوه و کامیونت الوند می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژ کامیونت الوند بالاترین نمره منفی را کسب نمود. از طرفی میانگین نمره منفی این بخش 1.5 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت، که عمدتا مربوط به روند رو به رشد کشنده بنز آکسور می باشد. در بخش بدنه کامیون بنز WH حداکثر نمره منفی را کسب نمود، همچنین شاهد تنزل 10.2 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به افول، مربوط به کشنده بنز آکسور می باشد. در بخش رنگ کشنده بنز آکسور بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، در ضمن در این بخش شاهد افزایش 1.6 درصدی میانگین نمره منفی هستیم که بیشترین تاثیر در این روند رو به نزول مربوط به کامیونت الوند می باشد. در انتها میانگین نمره منفی خودروهای این گروه شاهد تنزل کیفی 0.3 درصدی نسبت به ماه قبل می باشد.

نظرات

      درحال بررسی ...

    نظر شما

    ثبت نظر