درحال بررسی ...

برلیانس را با وام ۲۰ میلیون تومانی بخرید

پارس خودرو جدیدترین شرایط فروش اعتباری برلیانس را اعلام کرد.

شرایط اعلام شده از سوی پارس خودرو به شرح زیر است: