درحال بررسی ...
25 آبان 1395

برلیانس را با وام ۲۰ میلیون تومانی بخرید

پارس خودرو جدیدترین شرایط فروش اعتباری برلیانس را اعلام کرد.

شرایط اعلام شده از سوی پارس خودرو به شرح زیر است:

برلیانس را با وام ۲۰ میلیون تومانی بخری