درحال بررسی ...
2 آبان 1395

برای خرید سانتافه چقدر باید هزینه کنیم؟

در آخرین شرایط فروش اعلام شده از سوی آسان موتور سانتافه به سه صورت نقدی، اقساطی با قیمت قطعی و اقساطی علی الحساب عرضه شده است.

اگر خواهان خرید سانتافه از آسان موتور هستید می توانید یکی از شیوه های زیر را برای خرید انتخاب کنید.
 فروش نقدی تحویل 30 و 60 روزه:

شرایط فروش سانتافه به سه صورت نقدی، اقساطی با قیمت قطعی و اقساطی علی الحساب

 فروش اقساطی  قیمت قطعی تحویل 30 و 60 روزه:

شرایط فروش سانتافه به سه صورت نقدی، اقساطی با قیمت قطعی و اقساطی علی الحساب

 فروش اقساطی علی الحساب تحویل 120روزه:

شرایط فروش سانتافه به سه صورت نقدی، اقساطی با قیمت قطعی و اقساطی علی الحساب

 برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.