درحال بررسی ...
14 مهر 1395

گزارش تصویری رونمایی از محصول جدید ایران خودرو و پژو

در حاشیه نشست مشترک پژو و ایران خودرو محصولات جدید مشترک این دو شرکت، خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 رونمایی شد.

تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸تصاویر خودروهای پژو 2008 ، 208 ، 301 و 508 ایران خودرو و پژو ، ۳۰۱ ، ۵۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰۸

نظرات

      درحال بررسی ...

    نظر شما

    ثبت نظر