درحال بررسی ...
4 تير 1393

نصب دوربین در محدوده زوج و فرد

حجت‌الله بهروزبا اشاره به اینکه از ابتدای سال 94 محدوده زوج و فرد به سیستم کنترل دوربین مجهز می‌شود، تصریح کرد: این موضوع چندین سال بود که در دستور کار قرار گرفته بود‏، اما به دلیل نبود بودجه کافی عملیاتی نمی‌شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بودجه برای این کار در اختیار سازمان قرار گرفته است و تمامی دوربین‌ها و سیستم مورد نظر خریداری شده است، گفت: بر اساس مصوبه باید تمامی محدوده زوج و فرد به دوربین مجهز شوند تا تخلفات ورودی به این محدوده  نیز توسط دوربین ثبت شود.

قائم مقام سازمان حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه در مرحله انتخاب پیمانکار برای نصب دوربین‌ها در مبادی ورودی محدوده زوج و فرد هستیم، اعلام کرد: این کار حداکثر در یک یا دو هفته آینده نهایی خواهد شد و پس از آن نصب دوربین ها آغاز می شود.

بهروز با تاکید بر اینکه بر اساس تجربیاتی که برای محدوده کنترل ترافیک در نصب دوربین‌ها داشتیم قطعا تا شش ماه آینده نصب تمامی دوربین ها انجام خواهد شد، اعلام کرد: از ابتدای سال 94 محدوده زوج و فرد را به سیستم دوربین مجهز کنیم.


محدوده زوج فرد و طرح ترافیک و محل نصب دوربین