بسیار شنیده‌ایم که رانندگی یک هنر است و هنر اصلی آن نیز در صحیح رانندگی‌کردن و رعایت اما رانندگی نیز راهی برای تخلیه هیجانات و افزایش آدرنالین خون است و به همین خاطر ‌همیشه مثل یک شمشیر دو‌لبه عمل می‌کند. به این معنی که انجام... ادامه مطلب ...